Creative

Welkom bij

Suyzer

Energie-efficiënt transport

Intro

 • Transport van mensen en goederen is een noodzakelijk kwaad, het kost tijd en energie en het vereist een transportsysteem. Naast het voordeel dat dingen of mensen verplaatst worden heeft transport een negatieve uitwerking op de omgeving. Alle transportsystemen (behalve leidingen) werken volgens hetzelfde principe; er wordt lucht of water van voor naar achter het voertuig verplaatst door er tegenaan te botsen en daarvoor is energie nodig. Hoe sneller het voertuig gaat hoe meer energie er verbruikt wordt, meestal evenredig met de derde macht van de snelheid. Vervoeren met lage snelheid is daarom energie-efficient.
 • Op gang brengen van het voertuig kost ook energie die meestal verloren gaat bij het afremmen, hier is de gebruikte energie evenredig met het totale gewicht van het voertuig. Lichte voertuigen zijn daarom efficienter.
 • Energieverbruik is equivalent aan milieubelasting, kosten en opwarming van de atmosfeer.
 • Het genoemde leidingtransport is een beetje een uitzondering, het energieverbruik is veel lager dan een tegen de lucht of water botsend voertuig maar ook evenredig met de derde macht van de snelheid echter er is geen voertuig met eigen gewicht in beweging en de snelheid kan vaak constant gehouden worden. Leidingtransport is dus zuinig qua energie.

De Suyzer

 • De algemene inzichten over transport in combinatie met de voordelen van leidingsystemen hebben geleid tot een definiering van een transportsysteem voor mensen en goederen. De principes: laag gewicht en weinig weerstand als de snelheid hoog is, waren leidend.
 • De Suyzer is een licht voertuigje met een ronde doorsnede en 6 radiale wielen. Bij lage snelheden rijdt hij gewoon buiten met 4 wielen over een baan die tevens de aandrijving verzorgt zodat je niet hoeft te sturen en het geheel licht blijft omdat er geen motor meereist. Wat zwaarder dan een fiets maar veel lichter dan een auto.
 • Hogere snelheden worden toegepast als het transportsysteem het verkeer verdicht heeft en de baan flink vol is, de minimale afstand tussen voertuigen is dan 3,5 m. De maximale toegelaten bezetting van de baan is 70%. Hier is de baan een gesloten en doorzichtige buis, de voertuigen botsen niet langer tegen de lucht maar nemen die mee, een soort leidingtransport dus. De bovenste wielen lopen nu langs de bovenzijde van de baan, de lucht tussen de voertuigen is je airbag die je niet nodig zal hebben.
 • De Suyzer banen zijn te verdelen in banen voor lage, midden en hoge snelheid. Banen voor hoge snelheid zijn gesloten en kunnen onder de grond of water door of boven de grond op kolommen liggen. Ze worden niet op grondniveau geplaatst. Daardoor is het mogelijk om nieuwe trajecten (routes) te creëren. Zodat ze dus niet steeds de bestaande infrastructuur hoeven te volgen.
 • Banen voor midden snelheden zijn open in gebieden met lage verkeer dichtheid en gesloten in het geval van drukke trajecten. Het is ook mogelijk om een traject mechanisch te sluiten, bijvoorbeeld tijdens de spits en open te laten daarbuiten.
 • Lage snelheidstrajecten zijn altijd open banen zodat ze eenvoudig gesitueerd kunnen worden in woongebieden en steden.
 • In principe kan elk gebouw een eigen aansluiting op het Suyzer systeem krijgen, omdat de banen liefst niet op grondniveau geplaatst worden kan die aansluiting ook op hoger gelegen verdiepingen komen langs de gevel of in de kelder.
 • De Suyzer kan ook het gebouw of woonhuis in gaan, daar geladen of opgeslagen worden of na uitstappen weggestuurd naar de parkeergarage of een andere gebruiker. Een Suyzer kan natuurlijk privé eigendom of een openbaar voertuig zijn.

Wat kan de Suyzer betekenen

 • De Suyzer is licht en heeft het formaat van een flinke auto en is 3 m lang, hij wordt bestuurd door het geleidesysteem dat bij elke wissel de door jou opgegeven postcode vergelijkt met zijn instrukties, links of rechts. De instructies voor de wissels komen van het centrale besturingssysteem dat zo verkeersstromen kan leiden en verleggen bij drukte. Geen nieuwe instructies, dan blijft de wissel zijn huidige instructieset uitvoeren.
 • Op deze wijze kan een werkende instructieset van de wissels een eventuele storing van het besturingssysteem overbruggen zonder dat de gebruikers er iets van merken.
 • Door het systeem gaan de voertuigen met gelijke afstand, dit is fundamenteel anders dan op bv. de autoweg. Auto’s hebben een gelijke tijd-afstand nl 2 seconden, zoals soms aangegeven op de matrixborden. Als auto’s harder gaan rijden neemt de capaciteit van de weg niet toe, 2 s blijft 2 s.
 • Er passeren per rijbaan per minuut maximaal 30 auto’s.
 • Zo niet in de Suyzer, als de snelheid van de baan wordt verhoogd komen er evenredig meer Suyzer capsules langs. Bij 100 km/uur is de op de weg geadviseerde afstand tussen 2 auto’s ; 2 * 27,7 = 55,4 m
 • Als de Suyzer voertuigen om de 7 m in de baan zitten zijn dat 55,4/7 = 8 voertuigen, en met de maximale bezetting van 70% zijn dat er ruim 5 in dezelfde tijd als er op de weg 1 auto passeert.
 • Bij een snelheid van 125 km/h zijn het er al 7 in de tijd dat er anders 1 auto per rijbaan passeert.
 • De hele weg tussen Utrecht en Adam met 6 rijbanen kan dan door 1 Suyzer baan.
 • Omdat de Suyzer geheel zelfstandig van a naar b en dan naar c kan rijden is het geschikt om er goederen mee te versturen. Op basis van het leiding principe hoeft er niet heel veel gewicht in een Suyzer, heb je veel te versturen dan gebruik je veel Suyzers. De maximale belading van een Suyzer is 1000 kg, daardoor kunnen de banen relatief licht worden uitgevoerd en blijven ze goedkoop. Een volgeladen Suyzer is net zo zwaar als een lege auto nu en er kunnen meerdere volle pallets in.
 • Om het systeem efficiënt te gebruiken kunnen bulkgoederen gedurende de nacht verstuurd worden.
 • Maar bijvoorbeeld winkelbevoorrading kan gewoon overdag gebeuren de capaciteit van het systeem is groot genoeg.

Waar zijn we

 • De ontwikkeling van de Suyzer is gestart in 1984 als leuk idee maar allengs bleek dat het echt kan werken en heel goed ingepast kan worden in een krap land als Nederland. Juist Nederland kan welvaren bij het Suyzer principe. Inmiddels is het hele ontwerp zover dat we het Suyzer dna hebben kunnen definiëren. Het dna gaat erover hoe je gebieden, wijken en zelfs hele steden kan ontsluiten met de Suyzer. We weten hoe je de privé en openbare voertuigen moet opslaan en weer op kan roepen via je telefoon. Hoe je op heel drukke plaatsen veel mensen kan ophalen en brengen en dat in korte tijd. Stadions kan ontruimen en zelfs Schiphol kan bedienen tot in de vertrek-en aankomsthallen.
 • We wonen in een land dat eigenlijk voor een groot deel onder water hoort, er is een slappe bodem en weinig ruimte. Daarnaast is onze infrastructuur van na de oorlog, het vertoont tekenen van slijtage en vermoeiing. Er gaan stemmen op dat onderhoud en vernieuwing heel veel geld gaan kosten. We kunnen door de grondversnippering moeizaam nieuwe trajecten en projecten uitstippelen dus nieuwe oplossingen kosten veel tijd en dan is er ook nog de opwarming…
 • Wij van de Suyzer hebben de afgelopen 15 jaar een aantal vingeroefeningen gedaan, het Suyzer systeem is in eerste instantie gesitueerd in en bij de Efteling als attractie vanaf het parkeerterrein, daarna is zoiets ook gedaan voor Ouwehands dierenpark waarbij een rond tour voor mensen met een beperking is uitgewerkt. Het grotere werk begon met een ontwerp voor de binnenstad van Groningen waarna probleemstellingen voor Amelisweerd, Hoofddorp en Utrecht zijn uitgewerkt. Ook is de gehele passagiers afhandeling voor Schiphol ontworpen en logistiek uitgewerkt.
 • Maar het heeft nog niet geleid tot een eerste implementatie van de Suyzer. Wij denken dat het komt doordat we niet in contact zijn gekomen met mensen met de juiste kijk op het probleem dat we kunnen oplossen. Als er een systeem is geïnstalleerd dan moet je weer terugkomen!, hebben we wel gehoord van investeerders. De overheid zegt: weet je wel hoeveel infrastructuur je hiermee overbodig maakt?
 • Als de terugverdientijd korter is dan een jaar, dan is er geld, de horizon van economen is niet langer.  
 • Daar zijn we nu nog steeds.

Wat willen we bereiken?

 • We willen dat de Suyzer serieus wordt bekeken en een eerste wordt gerealiseerd, daarvoor willen we ons inzetten.
 • Wij zijn 68 en 76 jaar, ingenieur en architect. We hebben kennis, energie en ideeën.
 • We zoeken de mensen die ons kunnen aanvullen om ons doel te bereiken.

Wat kunnen wij

 • Het Suyzer team heeft een heel rijke ervaring in engineering en stedenbouw.
 • Wij kunnen de Suyzer als machine ontwikkelen, bouwen en besturen. Daarnaast kunnen we de Suyzer in het landschap, woonwijken, binnensteden of bv Schiphol integreren. Maar ook natuurgebieden kunnen ontlast worden door er een Suyzer naar of door te laten gaan i.p.v. een weg. Voorbeelden hiervan hebben we uitgewerkt en zijn beschikbaar.
 • Om het gebruik en de werking van de Suyzer te kunnen ervaren willen wij een Suyzer proefbaan bouwen. Daarin kunnen toekomstige gebruikers de Suyzer alvast beleven en kunnen wij aantonen dat de essentieel onderdelen goed en betrouwbaar werken. Voor beslissers is dat een belangrijk punt denken wij.
 • De proefbaan kan eenvoudig zijn omdat het systeem alleen rechte en gekromde trajecten, wissels die uitvoegen en invoegwissels kent. De 4 elementen waarmee een geheel traject kan worden opgebouwd.
 • Wij kunnen het eenvoudig houden!

Wat kunnen wij niet

 • Wij zijn er nog niet in geslaagd om met overheden of investeerders tot een overeenkomst te komen voor financiele ondersteuning bij het bouwen van de testbaan. Dat is voorlopig ons doel omdat wij ervan overtuigd zijn dat vervolgprojecten na het realiseren van de proefbaan gemakkelijker te vinden zijn.
 • De mensen die wij gesproken hebben in dit verband hebben een te korte horizon om positief te kunnen besluiten. Telkens horen we : kom terug als er een project is gerealiseerd.
 • Economen lijken allemaal uit dezelfde school te komen en de mogelijke impact van Suyzer is te groot voor ze. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de Suyzer een veelheid van maatschappelijke problemen kan gaan oplossen als hij is gerealiseerd.
 • Dat is een te belangrijk doel om aan de markt over te laten en de markt gaat het zoals het nu is, nooit realiseren.
 • Wij zoeken dus ideeen die ertoe leiden dat de Suyzer proefbaan wel gerealiseerd gaat worden, we staan voor veel open mits het ons doel kan helpen realiseren.

Blog

Onze gedachten en meningen

Hallo wereld!

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Bewerk of verwijder het, start dan met...
View All ALLE BERICHTEN

Contact

info@suyzer.com